חברת "אמדאוס ישראל" חברת "אמדאוס ישראל" חברת "אמדאוס ישראל" חברת "אמדאוס ישראל" חברת "אמדאוס ישראל"

הלקוח:
חברת "אמדאוס ישראל"

הפרוייקט:

עיצוב מחודש לממשק של המערכת הותיקה ALP, המשמשת את מרבית סוכני הנסיעות בישראל. בשלב הראשון עוצב לוגו חדש למערכת. בהמשך, השפה הגרפית המיושנת והבלתי אחידה, הומרה בשפה מודרנית ועדכנית שאינה פוגעת במבניות המערכת המוכרת למשתמש הוותיק.