מעיינותיך מעיינותיך מעיינותיך מעיינותיך

הלקוח:
מעיינותיך

הפרוייקט:

הפרוייקט: עיצוב כריכה ופנים של חוברות שהוציא הארגון לרגל ראש השנה ופסח.

כקו מאחד לחוברות, הוחלט לבחור בפרשנות ויזואלית יצירתית ובלתי שגרתית לסמלים מוכרים ומזוהים של החגים.