FutureTense FutureTense FutureTense FutureTense

הלקוח:
FutureTense

הפרוייקט:

עיצוב לוגו כפול לחברת FutureTense ליזמות טכנולוגית מבית ד"ר יורם ציביון. 

 

בהתאם לצרכי הלקוח, עוצב לוגו נפרד לכל אחד משני המותגים של החברה, תוך שימוש בשפה חזותית אחידה.