קרנות לשיפורים (משרד הרווחה)

הלקוח:
קרנות לשיפורים (משרד הרווחה)

הפרוייקט:

עיצוב הלוגו של קרנות לשיפורים - עבור המעונות לשירות ילד ונוער של משרד הרווחה, גוף העוסק בהקצאת משאבים לתשתית פיזית של פנימיות שיקומיות וטיפוליות עבור ילדים ונוער במדינת ישראל.

 

הלוגו עושה שימוש מצד אחד בסמלים חזותיים מתחום הביצוע של הקרנות לשיפורים (תוכנית אדריכלית), אך מצד שני מבטא את הערכים והתוכן של הקרנות: הענקת בית חם מכל הלב לילדים ובני נוער בסיכון.