מדריך תוכניות מים - המשרד להגנת הסביבה מדריך תוכניות מים - המשרד להגנת הסביבה מדריך תוכניות מים - המשרד להגנת הסביבה

הלקוח:
מדריך תוכניות מים - המשרד להגנת הסביבה

הפרוייקט:

עיצוב, תכנון חזותי וביצוע של מדריך קידום תוכניות מים ארצי, עבור המשרד להגנת הסביבה. הקווים המנחים של עימוד המדריך משדרים קו נקי, יעיל וידידותי.