עיצוב כריכות ספרים וקטלוג - המכון לרבני ישובים עיצוב כריכות ספרים וקטלוג - המכון לרבני ישובים עיצוב כריכות ספרים וקטלוג - המכון לרבני ישובים עיצוב כריכות ספרים וקטלוג - המכון לרבני ישובים עיצוב כריכות ספרים וקטלוג - המכון לרבני ישובים

הלקוח:
עיצוב כריכות ספרים וקטלוג - המכון לרבני ישובים

הפרוייקט:

עיצוב סדרה של כמה ספרים נפרדים, יחד  עם קטלוג פרסומי התואם לזהות החזותית של מכון הוצאת הספרים. בעיצוב הכריכות נעשה שימוש בשפה עיצובית המבטאת את תכניו של הספר תוך שילוב רמיזות סגנוניות מודרניות.