ישיבת המבתר ישיבת המבתר ישיבת המבתר ישיבת המבתר

הלקוח:
ישיבת המבתר

הפרוייקט:

עיצוב אתר אינטרנט לישיבת "המבתר" הפונה לקהל יעד של סטודנטים לתארים מתקדמים בארה"ב. הצבע הכחול נבחר להוביל את הפלטה הצבעונית של האתר כביטוי למצויינות הלימודית המאפיינת את המוסד. השפה הגרפית בכללותה מתכתבת עם זו המאפיינת אתרי אינטרנט מתחום הלימודים הגבוהים.